Limang Pangunahing Bagay na Hangad ng Kabataang Milenyal

10 11 2016

Kapag tinawag kang kabataang milenyal, naiintindihan o nauunawaan mo ba? Ako, oo na medyo hindi na medyo walang pakialam – ang mas importante sa akin ay ang pagiging malaya at paggawa ng mga bagay na makabuluhan. Ngunit dahil madalas naririnig at iniuugnay sa mga makabagong kabataan ang milenyal, marahil mas maiging saliksikin natin ang salitang ito, iugnay sa ating mga pang-araw-araw na pakikipagsapalaran sa buhay at akma ba ang pagkakagamit natin nito.

Ang salitang milenyal ay isa sa mga salita na bagong naidagdag sa diksyunaryong Pilipino. Ito ay nangangahulugan na mga kabataang ipinanganak sa mga huling bahagi ng 1980s at mga unang taon ng 2000s. Sila rin yaong mga kabataang tumuntong sa wastong gulang sa mga unang taon ng 2000s – kung gayon, isa pala akong milenyal! Hindi lamang iyon, sila rin umano ang mga kabataang unang naging sanay sa paggamit ng kompyuter at mga selpon. Dahil sa katangiang ito, ang mga kabataang milenyal ay mas napapansin sa mundo ng internet at nagiging impluwensyal sa pamamagitan nito. May mga pagkakataon rin na ang mga kabataang milenyal ay gagawa ng mga bagay na sabay-sabay at kalimita’y nagtatapos rin ng sabay-sabay. Sa mga pag-uugali, ang mga kabataang milenyal rin umano ay may konting taliwas sa mga konbensyonal na mga paniniwala ng nakakatanda at mas praktikal ang iniisip para sa ikabubuti ng mas nakararami.

Bilang isang milenyal, maraming hangarin ang nais kong makamit habang ako ay nabubuhay. May karamihan man, nais kong ibahagi ang mga pangunahing hangarin na sa tingin ko ay mga bagay na sadyang hinahangad rin ng mga kabataang milenyal. Kung kaya, heto ang limang bagay na magkakaugnay na hangarin ng kabataang milenyal:

Una, pagkakaroon ng wastong impormasyon.

Ang mga kabataan ngayon ay sadyang mas bihasa sa paggamit ng mga teknolohiya gaya na lamang ng mga selpon at tablet. Kadalasan, ito na ang nagiging sangkap sa pagkalap ng mga balita at impormasyon. Di gaya noon na ang mga artikulo sa diyaryo at mga libro ang siyang ginagawang basehan. Dahil sa mga kasanayang ito, ang mga kabataang milenyal ay mas mabilis nakakakalap ng mga balita at pati na rin sa pagpapahayag ng balita.

Subalit, isang malaking hadlang sa pagbibigay ng wastong impormasyon ang pagbibigay ng mga di makatotohanang detalye at pati na rin ang pagpuputul-putol ng mga detalyadong impormasyon. Dahil sa bilis ng pagsagap ng mga balita at pati na rin mga daliri sa paggamit ng selpon, ang mga impormasyong ito ay naibabahagi rin nang mabilis sa kahit saang social networking sites. Ito ay sadyang nakakabahala.

Gayunpaman, maaari naman itong labanan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsaliksik ng mga pinanggalingan ng mga balita at impormasyon. Maaari kasi na ang mga nagsusulat ay may bahid nang pagwawasiwas ng mga mahahalagang impormasyon. Maaari ring ang layunin ng nagsusulat o gumagamit ng teknolohiya ay makapanira kung kaya ay kaliwa’t kanan ang pagbabahagi ng mga negatibo at maling impormasyon. Mas maiging maging mapanuri sa mga binabasa at ibinabahaging impormasyon – mas makakatulong ang mga walang pinapanigang manunulat at di nagpapahayag ng sariling saloobin lalo na kung ang isusulat ay balita at hindi editoryal.

Pangalawa, pagkakaroon ng malakas at mabilis na internet.

Sa dahilang karamihan ng mga kabataan ngayon ay gumagamit ng internet, isang mithiin ang pagkakaroon ng malakas at mabilis na koneksyon nito. Unti-unti namang natutugunan ang bagay na ito sa ngayon, subalit di pa sa lahat ng sulok ng bansa ang may malakas at mabilis na serbisyong ito. Ang pagpapabuti ng serbisyong ito ay magbubukas ng mas maraming oportunidad na mas mapabuti ang mga serbisyong pampubliko at pribado. Ito ay sa dahilang may mithiin tayong maging paperless o ang pagbabawas sa paggamit ng papel sa mga opisina at mga transaksyon na ginagawa. Ang pagkakaroon ng mahinang internet ay magiging hadlang sa pagpapatupad ng modernisasyon. Isa lamang ito sa mga pangunahing bagay na magbibigay daan tungo sa malawakang modernisasyon sa bansa.

Pangatlo, pagkakaroon ng epektibo at mabilis na serbisyong pampubliko at pampribado.

Mapapubliko o pribado, hangad nating lahat ang epektibo at mabilis na aksyon. Ang mga serbisyong ating natatanggap ay ating binabayaran. Hangad natin na ang ating binabayaran ay may kaukulang mabilis at maayos na serbisyo. Isang sampal ang pagbabayad ng mahal ngunit ang serbisyo ay napakabagal at madalas mas mabilis ang singil. Akalain mo yun, may mga nagkakaroon ng bayarin kahit walang serbisyong natatanggap… Ito ay isang malaking kalokohan na nararanasan ng karamihan.

Ang pagkakatatag ng mga hotline numbers para sa pagsuplong ng mga katiwalian, reklamo sa mga ahensya ng gobyerno, at mga bagay na may sakuna ay mga hakbang para sa pagpaparamdam na nagtatrabaho ang gobyerno. Ngunit, kaakibat ng mga serbisyong ito ay maayos na teknolohiya at mabilis na koneksyon – marahil ito ay dugtong nung ikalawang hangarin. Ito ay bahagi lang ng modernisasyon ng mga serbisyong pampubliko at hangad nating lahat na saklaw nito ang buong bansa sa mga susunod na taon.

Siguro ninanais lang ng bawat isa, milenyal man o hindi, na ang mga binabayarang buwis at mga serbisyo ay natatanggap nang maayos at hindi yaong para tayong nililinglang pero bayad naman tayo ng bayad.

Pang-apat, pagkakaroon ng mas masigla at malusog na pamumuhay.

Marahil ang iniisip nating pamumuhay ng mga milenyal ay pagiging tambay sa bahay at hawak-hawak ang mga gadgets. Marahil din na ang mga bagay nag-aaliw sa mga kabataang milenyal ay mga pelikulang maaarming panoorin sa mga gadgets at mga musikang sa sariling tenga lamang pinapakinggan. Marahil ay madalas na mga pagkaing fastfood ang kinakain at di gaanong nakakapagluto.

Marahil maraming ganoon, ngunit marami ring aktibo sa mga laro, pakikipaghalubilo sa kalikasan – maging sa pagpunta ng mga karagatan at pamumundok – at pagpapaganda ng katawan sa gym at pagkain ng mga pagkaing akma sa katawan.

Maraming aktibong mga milenyal ang nagpapakita ng kahalagahan ng paglahok sa mga laro na inilalakip kadalasan sa mga social networking sites. Ineenganyo nito ang mga kabataang di mahilig sa mga laro na subukan at maging mas aktibo kaysa walang ginagawa at nakatunganga sa mga gadgets. Maliban sa laro, may mga aktibong milenyal rin ang nagpapakita ng kahalagahan ng pangangalaga sa mga karagatan at bundok. Ligo at akyat sa kahit saang dagat at bundok ng bansa ay nakakatuwa at nakakaantig ng puso ang pagsasagawa ng konting pangongolekta ng mga kalat na naiiwan ng ibang turista sa mga dagat at bundok. Di lamang puro galaw ng katawan ang iniintindi ng isang milenyal, syempre, andiyan na rin ang laman ng katawan – pagkain! Ang impluwensya ng mga artista na may balingkinitang katawan at kumakain ng gulay na inilalakip sa kanya-kanyang social networking site ay nag-iimbita rin sa iba na gayahin ang pagkain ng masustansya. Magandang halimbawa rin ang iilang palatastas sa telebisyon ukol sa masusustansyang inumin at pagkain na mainam sa katawan.

Panglima, pagiging responsable at magalang kahit  sa panahon ng modernisasyon.

May mga pagkakataong tutok sa mga dala-dalang bagay ang mga milenyal. Minsan, nakakalimutang makihalubilo sa mga tao nang maayos at magalang. May salawikaing ingles na nagsasabi na, “respect begets respect”. Ibig sabihin, magbigay tayo ng respeto sa kapwa at ipapalit rin nila ay respeto.

Marahil ay hindi madalas na kapag nagbigay ka ng respeto ay papalitan rin ito ng respeto. Subalit, ibigay pa rin natin ang respeto. Gaya na lamang ng mga nakakabit na mga palatandaan sa daan, marahil ay sa tingin ng iba ay mga palamuti sa daan pero iyong mga yaon ay mga babala na dapat bigyang pansin at respeto sa batas ng lansangan. Hindi dahil nagmamay-ari ng isang sasakyan ay angkin na niya ang daan. Hindi rin dahil ikaw ay may katandaan na, maaari na ang di pagsunod sa mga alituntunin. Kahit ang pagtapon ng basura ay hindi ibinigay na pribilehiyo na kahit saan ito gawin – dapat sa tamang tapunan.

Ang mga kabataang milenyal, gaya ko, ay isang henerasyong makulay, magiliw at nag-iisip. Iilan lamang ang mga hangaring aking naibigay sa maraming listahin na gusto nating mangyari sa ating buhay at bayan. Hangad ko ring maintindihan ng mga kabataang milenyal ang mga pangunahing bagay na ito, pagkat ang mga ito ay sadyang madaling intindihin at gawin. Gawin nating ihemplo ang mga kataga ni Dr. Jose Rizal na, “ang kabataan ang pag-asa ng bayan”.

Lahok sa Saranggola Blog Awards 8.

saranggola-336x280Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: